0977 653 658

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SWANPARK PHÂN KHU 1B

Khách hàng thanh toán đủ số tiền giữ chỗ và ký Phiếu xác nhận đặt mua sản phẩm tại dự án SwanPark The Garden Town – Phân khu 1B trong thời gian áp dụng.

Khách hàng ký Thỏa thuận đặt cọc đúng hạn và thanh toán đủ Đợt 1 trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký Phiếu xác nhận đặt mua.

Block "edit-form-homepage" not found