0977 653 658

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SWANBAY LE CENTRE ZONE 6 – CĂN HỘ

I. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG/ REGULATION

1. Thời gian áp dụng: từ ngày 22 tháng 06 năm 2020 đến khi có thông báo mới.
Effective period: from date 22 June 2020 until further notice.

2. Sản phẩm áp dụng/ Applicable products:
Sản phẩm được áp dụng chính sách bán hàng này bao gồm/ Products are subject to this sales
policy include:
– Tất cả căn hộ của hai Tòa chung cư River Garden Residences
All apartment units of River Garden Residences

3. Đối tượng áp dụng/ Subjects of application:
Khách hàng thanh toán đủ số tiền giữ chỗ và ký Phiếu xác nhận đặt mua căn hộ tại dự án SwanBay
River Garden Residences trong thời gian áp dụng tại Mục I.1 nêu trên

Block "edit-form-homepage" not found