0977 653 658

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SWANBAY LE CENTRE ZONE 6 – BIỆT THỰ

I. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG/ REGULATION
1. Thời gian áp dụng: kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2020 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020.
2. Đối tượng áp dụng/ Subjects of application:
Khách hàng thanh toán đủ số tiền giữ chỗ và ký Phiếu xác nhận đặt mua sản phẩm Parc Villa
tại dự án SwanBay Le Centre trong thời gian áp dụng tại Mục I.1 nêu trên.

Block "edit-form-homepage" not found