0977 653 658

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SWANBAY LA MAISON

Sales Program
SWANBAY – LA MAISON

I. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Thời gian áp dụng : Từ ngày 09/08/2018 đến khi có thông báo mới.
Eligible time : from 9th-Aug 2018 until further notice.

2. Đối tượng áp dụng : Khách hàng ký Phiếu Xác Nhận Đặt Mua và thanh toán đủ 100 triệu / 200 triệu đồng cho các loại sản phẩm
Eligible clients : Clients, who sign Booking Confirmation & complete to deposit 100 million / 200 million VND for products.

3. Hình thức ưu đãi:
Promotion type:

Chiết khấu trực tiếp vào giá bán chưa VAT.
Discount directly on excluding VAT price of property.
Áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm Dự án SwanBay – La Maison
Eligible for all products at SwanBay – La Maison

II. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
PROMOTION SCHEME

1. Ưu đãi 1: Sự kiện bán hàng
Promotion 1: Launching event

Trong ngày 09/8/2018 : chiết khấu 2.0%
On 9th-Aug 2018 : discount 2.0%
Từ ngày 10/08/2018 trở đi : chiết khấu 1.5%
From 10th-Aug 2018 onwards: discount 1.5%

2. Ưu đãi 2: Theo khu vực khách hàng: chiết khấu 1.0%
Promotion 2: Location promotion: discount 1.0%

Khu vực Tp.HCM : Quận 2, Quận 9, Quận 7
Ho Chi Minh City : District 2, 9 & 7.
Các khu vực Đồng Nai, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng
Dong Nai Province, Ha Noi, Can Tho, Da Nang.
Khách Nước ngoài
Foreign Buyers
Lưu ý: Cần có các giấy tờ chứng minh sau: Giấy tạm trú/ KT3, Hộ Khẩu/ Sổ hồng/ Sổ đỏ hoặc Hợp đồng mua bánnhà đất, Xác nhận làm việc tại khu vực, Passport đối với Khách nước ngoài.
NOTE: Clients need to submit documents as: Temporary Residence, Family Book/ Ownership Certificate/Sales Purchasing Contract for properties, working confirmation letter, Passport for foreign buyers.

3. Ưu đãi 3:
Promotion 3:

Khách mua từ 2 – 3 căn : chiết khấu 1.0% cho mỗi căn
Clients who buy 2 – 3 units : discount 1.0% for each unit
Khách mua từ 4 – 6 căn : chiết khấu 1.5% cho mỗi căn
Clients who buy 2 – 3 units : discount 1.5% for each unit
Khách mua từ 7 căn trở lên : chiết khấu 2.0% cho mỗi căn
Clients who buy 7 units and above : discount 2.0% for each unit

4. Ưu đãi 4: khách hàng giới thiệu khách hàng
Promotion 4:

Chiết khấu 1.0% đối với sản phẩm biệt thự song lập (Semi-Detached)/Dinh Thự (Big Villa)
Chiết khấu 1.5% đối với sản phẩm biệt thự đơn lập nhỏ (Small Villa)
Discount 1.0% for Semi Detached / Big Villa

Discount 1.5% for Small Villa

Chỉ chiết khấu vào giá bán cho Khách hàng mua mới.
The discount is only eligible for new buyer ‘s unit.
Khách giới thiệu phải còn đang sở hữu sản phẩm của SwanCity.
Referring clients must still own SwanCity properties.

III. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
PAYMMENT TERM:

1. Tiến độ thanh toán (áp dụng từ ngày 9/8/2018 cho đến khi có thông báo mới của chủ đầu tư)
Premium payment (applicable from 09th August 2018 until further notice)

IV. QUY ĐỊNH CHUNG:

Tổng giá trị chiết khấu áp dụng trong tất cả trường hợp (không bao gồm chiết khấu thanh toán nhanh nếu có) TỐI ĐA 5%
Total discount (Excluding the fast payment discount) is maximum 5.0%
Khách hàng KHÔNG được phép chuyển nhượng trong vòng 6 (sáu) tháng kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt cọc.
Clients are NOT allowed to transfer their units within 6 months from the Deposit Agreement signing date.

Block "edit-form-homepage" not found