0977 653 658

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SWANBAY GARDEN VILLAS

Sales Program

SWANBAY – GARDEN VILLAS

I. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Thời gian áp dụng : Từ ngày 16/06/2018 đến 18h00 ngày 30/06/2018.
Eligible time : from 16th – June 2018 to 18h00 30th – June 2018

2. Đối tượng áp dụng : Khách hàng ký Phiếu Xác Nhận Đặt Mua và thanh toán đủ 100 triệu đồng cho cácloại sản phẩm SwanBay trước 18h00 ngày 30/06/2018.
Eligible clients : Clients, who sign Booking Confirmation & complete to deposit 100 mil. VND for SwanBay products before 18h00 30th-June 2018.

3. Hình thức ưu đãi:
Promotion type:

Chiết khấu trực tiếp vào giá bán chưa VAT.
Discount directly on excluding VAT price of property.
Áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm Dự án SwanBay – Garden Villas
Eligible for all products at SwanBay – Garden Villas.
II. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
PROMOTION SCHEME

1. Ưu đãi 1: Sự kiện bán hàng
Promotion 1: Launching event

 • Trong ngày 16/06 : chiết khấu 2.0%
  On 16th-June 2018 : discount 2.0%
 • Từ ngày 17/06 đến 23/06 : chiết khấu 1.0%
  From 17th-June 2018 to 23rd-June 2018: discount 1.0%

2. Ưu đãi 2: Theo khu vực khách hàng: chiết khấu 1.0%
Promotion 2: Location promotion: discount 1.0%

 • Khu vực Tp.HCM : Quận 2, Quận 9, Quận 7
  Ho Chi Minh City : District 2, 9 & 7.
 • Các khu vực Đồng Nai, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng
  Dong Nai Province, Ha Noi, Can Tho, Da Nang.
 • Khách Nước ngoài
  Foreign Buyers

Lưu ý: Cần có các giấy tờ chứng minh sau: Giấy tạm trú/ KT3, Hộ Khẩu/ Sổ hồng/ Sổ đỏ hoặc Hợp đồng mua bánnhà đất, Xác nhận làm việc tại khu vực, Passport đối với Khách nước ngoài.
NOTE: Clients need to submit documents as: Temporary Residence, Family Book/ Ownership Certificate/Sales
Purchasing Contract for properties, working confirmation letter, Passport for foreign buyers.

3. Ưu đãi 3:

Promotion 3:

Khách mua từ 2 căn trở lên : chiết khấu 1.0% cho mỗi căn
Clients who buy 2 or more units : discount 1.0% for each unit

4. Ưu đãi 4:

Promotion 4:

 • Khách hàng giới thiệu khách hàng : chiết khấu 1.0%
  Referred by existing clients : discount 1.0%
 • Chỉ chiết khấu vào giá bán cho Khách hàng mua mới.
  The discount is only eligible for new buyer ‘s unit.
 • Khách giới thiệu phải còn đang sở hữu sản phẩm của SwanCity.
  Referring clients must still own SwanCity properties.

5. Ưu đãi 5:
Promotion 5:

 • Quà tặng gói hoàn thiện nội thất : tương đương mức chiết khấu 4.0%
  Interior furnishing package : equivalent to 4.0% discount.
 • CHỈ ÁP DỤNG trong trường hợp khách hàng thanh toán đợt 1 theo đúng thời hạn quy định trong vòng
 • 07 ngày kể từ ngày đặt cọc và/hoặc PHẢI TRƯỚC NGÀY 30/06/2018.
  ONLY ELIGIBLE if clients complete the 1st installment within 07 days from deposit time and/or before 30th-June 2018.
 • Để tránh hiểu lầm, trường hợp Khách hàng không thanh toán đủ và đúng hạn Đợt 1 theo quy định,
 • Khách hàng phải hoàn trả lại mức chiết khấu này và ký Phụ lục Hợp đồng với Chủ đầu tư để điều chỉnh lại giá trị Hợp Đồng của căn nhà.
  To avoid the misunderstanding, in case that clients cannot complete 1st installment & on time as
  mentioned above, clients will return the Promotion 5 by signing a side agreement to adjust the productvalue in deposit agreement.

III. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
PAYMMENT TERM:

1. Tiến độ thanh toán chuẩn/ Phương thức Thanh Toán 1 (PTTT1)
Basic Payment Term/ Payment 1

2. Tiến độ thanh toán nhanh (có thể thay đổi tùy theo thông báo của Chủ đầu tư)
Premium payment (be able to change upon Developer announcement)

IV. QUY ĐỊNH CHUNG:

Tổng giá trị chiết khấu áp dụng trong tất cả trường hợp (không bao gồm chiết khấu thanh toán nhanh nếu có) KHÔNG nhiều hơn 7%
Total discount (not including the premium payment discount) CANNOT be over 7.0%
Khách hàng KHÔNG được phép chuyển nhượng trong vòng 6 (sáu) tháng kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt cọc.
Clients are NOT allowed to transfer their units within 6 months from the Deposit Agreement signing date.

Block "edit-form-homepage" not found